Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

U školi

Sva deca imaju pravo na obrazovanje. Osnovno obrazovanje je besplatno i obavezno!

U školi provodiš veliki deo svog detinjstva i zato je važno da znaš koja su tvoja prava u školi, a to su, izmeću ostalog:

 • Sve što učiš u školi treba da bude prilagođeno tvojim godinama i obrazovnim potrebama, ali i da bude i u skladu sa savremenim dostignućima u nauci, umetnosti, jednom rečju da škola prati i podstiče razvoj društva;
 • U školi su svi dužni da uvažavaju tvoju ličnost  i ne samo to, već da podstiču tvoj pravilan razvoj i zato škola nije samo obrazovna, već i vaspitna ustanova;
 • Ono što škola i zaposleni u njoj nikako ne smeju da čine je da  svojim ponašanjem ugroze tvoje zdravlje, razvoj i dostojanstvo, već naprotiv da stvaraju uslove za tvoj nesputani razvoj. To znači da niko ne sme da nad tobom vrši bilo kakvo nasilje; da te zlostavlja i zanemaruje; fizički kažnjava ili omalovažava i  vređa tvoju ličnost, isključuje te iz vršnjačke grupe, ili pak da te seksualno zloupotrebljava.
 • Ako imaš neki poseban talenat dužnost je svih odgovornih u školi da ga prepoznaju i da ti pomažu da a i dalje razvijaš;
 • U školi se prema svoj deci postupa isto i zabranjeno je da se nekoj deci povlađuje ili da im se daje prvenstvo - svi ste u školi jednaki - nema diskriminacije!
 • U školi niko ne sme da te omalovažava ili izdvaja zato što si pripadnik nacionalne manjine, zbog tvog maternjeg jezika, verske ili polne pripadnosti, zato što imaš neku smetnju u razvoju i invaliditet, što si lošeg zdravstvenog stanja, siromašan/na, ili zato što tvoji roditelji pripadaju nekoj političkoj partiji.
 • Škola je dužna da ti da sva obaveštenja o tvojim pravima i obavezama ali i sve drugo što je važno za tvoje školovanje;
 • U školi možeš da se sa drugom decom udružuješ u različite grupe, klubove i učenički parlament;
 • Ako si pripadnik nacionalne manjine i školuješ se na srpskom jeziku imaš pravo da učiš i maternji jezik sa elementima nacionalne kulture;
 • Ako zaostaješ u savladavanju gradiva imaš pravo da ti škola organizuje dopunsku nastavu i tako ti pomogne;
 • Ako postižeš izuzetne rezultate i pokazuješ interesovanje za produbljivanje znanja iz određenog predmeta, u školi treba da ti organizuju dodatni rad;
 • Imaš pravo da završiš školovanje u kraćem roku od predviđenog, ako postižeš izuzetne rezultate u učenju, kao i da polaganjem ispita završiš započeti i naredni razred;
 • Ocena je javna i imaš pravo da ti se saopšti sa obrazloženjem. Ukoliko nastavnik ne obrazloži ocenu, imaš pravo da to od njega zahtevaš  i da podneseš prigovor na ocenu;
 • Direktoru škole imaš pravo da podneseš žalbu ako smatraš da konkurs za upis nije sproveden na utvrđeni način i da su time povređena tvoja prava, ako si nezadovoljan zaključnom ocenom po završetku nastave u drugom polugodištu, a školskom odboru protiv rešenja o isključenju iz škole;
 • Prigovor na ocenu iz predmeta i vladanja podnosiš direktoru škole u roku od tri dana od saopštenja ocene, žalba u roku od tri dana od dana dobijanja đačke knjižice, odnosno svedočanstva, a žalbu na ispit propisan posebnim zakonom, u roku od 24 sata od saopštenja ocene.